ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

20:00

کاسپینCPN6960

تهران

باطل شد

21:00

ماهان IRM4593

تهران

طبق برنامه

21:15

آسمانIRC3794

شیراز

باطل شد

21:30

کارونKRU2631

اهواز

طبق برنامه

23:50

ایران ایرIRA3388

شیراز

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

گزارش تصویری گزارش تصویری

سال حمایت از کالای ایرانی سال حمایت از کالای ایرانی

News
2018-09-01

تسليت

تسليت به همکار گرامي
2018-07-31

آغاز سفر معنوي 915 زائربيت الله الحرام از فرودگاه بندرعباس

حجاج هرمزگان با 4 پرواز به سرزمين وحي اعزام شدند

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟