ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:35

ایران ایرIRA3388

شیراز

نشست پایان دریافت بار

15:05

قشمQSM1256

گرگان

نشست دریافت بار از نقاله

16:10

کاسپینCPN6960

تهران

باطل شد

17:00

ايرتورIRB912

تهران

طبق برنامه

18:30

ایران ایرIRA3360

کیش

طبق برنامه

مناسبت ها مناسبت ها

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                          

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

 

                       

شعار سال شعار سال

News
2019-06-09

جانمايي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان

جانمايي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان
2019-06-09

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
2019-06-09

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان
2019-05-31

شرکت در راهپيمايي روز قدس

حضور مديرکل، معاونين و پرسنل اداره کل فرودگاه هاي استان هرمزگان همگام با اقشار مختلف مردم مصادف با آخرين جمعه ماه مبارک رمضان در راهپيمايي روز جهاني قدس

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟