ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:45

ماهان IRM1083

تهران

باطل شد

17:20

ايرتورIRB912

تهران

اعلام ورود

18:30

ایران ایرIRA3360

کیش

طبق برنامه

20:00

کیشKIS7089

تهران

طبق برنامه

20:30

زاگرسIZG4039

تهران

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

News
2019-09-23

بازديد مديرکل

بازديد مديرکل
2019-09-23

برگزاري رژه هوايي مشترک نيروهاي مسلح

برگزاري رژه هوايي مشترک نيروهاي مسلح
2019-09-23

برپايي نمايشگاه هفته دفاع مقدس

برپايي نمايشگاه هفته دفاع مقدس
2019-09-16

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان با محوريت جمع بندي عملکرد نيمه اول 98

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان با محوريت جمع بندي عملکرد نيمه اول 98

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟