توصيه هاي انتظامي به مسافران توصيه هاي انتظامي به مسافران

موارد ممنوعه موارد ممنوعه

آرشیو خبر آرشیو خبر

۱۱ مرداد ۱۳۹۶
11 مرداد سال 1396 چهارمین روز اعزام حجاج هرمزگانی به سرزمین وحی به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان آخرین روز  اعزام حجاج به سرزمین وحی با دو پرواز از فرودگاه بندرعباس انجام گرفت . که در هر پرواز 270 زائر و در مجموع 540 نفر با این دو پرواز عازم حج ابراهیمی گردیدند . ...
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
روز سوم اعزام حجاج به سرزمین وحی با یک پرواز به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان روز سوم اعزام حجاج به سرزمین وحی با یک پرواز از فرودگاه بندرعباس همراه بود . 270 زائر هرمزگانی مسافر این پرواز بودند که در ساعت 19:15 به مقصد مدینه منوره پرواز نمودند . 
۹ مرداد ۱۳۹۶
روز دوم اعزام حجاج هرمزگانی با دو پرواز به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان روز دو م اعزام حجاج به سرزمین وحی با دو پرواز از فرودگاه بندرعباس انجام گرفت . گفتنی است : پرواز اول با 267 زائر و پرواز دوم با 272 زائر عازم مدینه منوره گردید . 
۸ مرداد ۱۳۹۶
راس ساعت 10 صبح امروز نخستین پرواز حجاج ایرانی با 270 مسافر به عربستان پرواز کرد  به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان  محمود امانی بنی با اعلام این خبر افزود از ساعات ابتدایی صبح امروز مورخ هشتم مرداد ماه 96 زائرین بیت الله الحرام بصورت گروهی و کاروانی جهت چک و بازرسی...

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش محتوا نمایش محتوا