خبر خبر

بازديد مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي از فرودگاه هاي استان هرمزگان
مير سعيد صفي نيا مدير کل تجهيزات و سامانه هاي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در سفر دو روزه خود به استان هرمزگان از تجهيزات و زيرساختهاي الکتريکال و مکانيکال فرودگاه هاي بندرعباس، بندر لنگه و ابوموسي بازديد به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان مدیر کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی پس از استقبال از زائرین خانه خدا با همراهی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان به بازدید از تجهیزات ترمینالی، الکتریکال و مکانیکال فرودگاه های بندرعباس، بندرلنگه و ابوموسی پرداخت.
مدیرکل سامانه ها و تجهیزات فرودگاهی ضمن اشاره به پیشرفت چشمگیر فرودگاه های استان هرمزگان از نظر تجهیزاتی در سالهای اخیر، افزود سیستم SFLS فرودگاه بندرعباس یک نمونه از دستاورد شرکت های دانش بنیان و متخصصان ایرانی است که توانایی کشور را در خود کفایی در زمینه تجهیزات فرودگاهی نشان می دهد.
صفی نیا در این بازدید از پروژه های انجام شده و درحال انجام فرودگاههای استان هرمزگان از قبیل پروژه روشنایی اپرون و نصب سامانه SFLS فرودگاه بندرعباس و تکمیل سیستم روشنایی و نصب سیستم چراغهای تقرب در فرودگاه ابوموسی و تجهیزات ترمینالی و سرمایش فرودگاه بندرلنگه  گفت جهت بهبود وضعیت زیرساخت ها در حوزه سرمایشی و الکتریکال با توجه به شرایط  آب و هوایی استان هرمزگان تمهیدات لازم را اجرایی خواهد کرد.
 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد