خبر خبر

مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري، نگهداري و سرويس سيستمهاي الکتريکال ، مکانيکال ، برودتي ، روشنايي و موتورژنراتورهاي فرودگاههاي استان هرمزگان
مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري، نگهداري و سرويس سيستمهاي الکتريکال ، مکانيکال ، برودتي ، روشنايي و موتورژنراتورهاي فرودگاههاي استان هرمزگان

اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومي  یک مرحله ای  راهبري، نگهداري و سرويس سيستمهاي الكتريكال ، مكانيكال ، برودتی ، روشنایی و موتورژنراتورهای فرودگاههای استان هرمزگان (فرودگاه بین المللی بندرعباس، بندرلنگه و ابوموسی) شماره 1-2500- 400  از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد