خبر خبر

آقايي مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها شد
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ناصر آقايي به عنوان مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، انتصاب آقایی به عنوان مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری با توجه به تعهد، تخصص و تجارب وی در امور بازرگانی و سرمایه گذاری صنعت هوانوردی و فرودگاهی انجام شده است.

سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در ابلاغ انتصاب آقایی تاکید کرده است: «تغییر نگرش به فرودگاه ها از یک زیرساخت فنی، مهندسی و خدماتی به یک مرکز تجاری متنوع و پیچیده مستلزم استقرار رویکردهای موثر جدید در بستر بازاریابی، جذب سرمایه گذاری و فعالیت های بازرگانی در هر دو بخش هوانوردی و غیر هوانوردی و اهتمام بیش از پیش همه ارکان شرکت در این حوزه است.»

بر اساس این ابلاغ ماموریت های اصلی آقایی شامل برنامه ریزی جهت افزایش سهم درآمدهای غیرهوانوردی شرکت متناسب با مزیت ها و قابلیت های موجود در هریک از فرودگاه های کشور، پی ریزی فعالیت های بازاریابی برای افزایش پروازها در فرودگاه ها، فضای کشور و فروش خدمات فنی مهندسی در یک سطح ملی، بررسی امکان بهره مندی از سایر درآمدهای حاصل از ارایه خدمات فرودگاهی از جمله ارایه خدمات هندلینگ، کترینگ و غیره توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و نظارت بیشتر بر عملکرد حوزه های بازرگانی در فرودگاه های کشور با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات به مسافران و رعایت حقوق مسافران و مشتریان است.

پیش از این رسول پوست فروشان، مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط