خبر خبر

عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها؛
تفکر مديران نسبت به شرايط حال بايستي تغيير کند/ هزينه هاي جاري و غير ضروري را کاهش دهيم
راهبر عمليات فرودگاهي و عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: در راستاي ترسيم وضعيت خود در سال ۱۳۹۹ بايستي در شرايط شيوع ويروس کرونا، تصميم هاي قابل توجهي اتخاذ شود بطوريکه اگر هوشيار نباشيم، با شرايط ديگري مواجه خواهيم شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ حسين اسفندياري با بيان اينکه با وجود بحران ويروس کرونا در سراسر دنيا، شرايط خاصي براي کشورها به خصوص صنعت فرودگاهي کشور ما تحميل شده است، گفت: در نگاه اول بايستي تحليلي براي برخورد و مواجهه با اين شرايط داشته و اين سوال را از خود بپرسيم که ويروس کرونا صنعت فرودگاهي را با چه وضعيتي مواجه کرده است؟

وي افزود: مساله پيشگيري و اقدامات مربوط به رعايت پروتکل هاي بهداشتي در فرودگاه ها به نحو احسن در حال انجام و آخرين اطلاعات روز دنيا در زمينه سازمان هاي جهاني و ملي مجموعه هوانوردي ارائه مي شود. اسفندياري عنوان کرد: آنچه که مطرح است و شرايط به ما تحميل کرده، آن است که ما بدانيم چه وضعيتي داشته و براي سال جاري و آينده خود چه برنامه ريزي هايي بايد انجام دهيم؟

اسفندیاری اظهار داشت: اين موضوع از نگاه هيات مديره مهم است و سياستگذاري براي اين مسائل از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها اظهار داشت: با نگاهي عميق تر و اساسي تر به مساله بحران ويروس کرونا در دنيا و تحت تاثير قرار دادن صنعت هوانوردي دنيا، متوجه مي شويم که طبق آخرين آمار يورو کنترل که فضاي کل اروپا را کنترل و پروازهاي آن را مديريت ترافيکي مي کند، ۹۰ درصد پروازهاي اروپا نسبت به سال گذشته از دست رفته و تنها ۱۰ درصد پروازها در اروپا برقرار است و اين امر نشان مي دهد که چه وضعيتي براي هوانوردي دنيا به وجود آمده است.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: زماني که ۹۰ درصد پروازها در اروپا نسبت به سال گذشته کاهش يافته، مفهوم آن اين است که در کل دنيا کمابيش وضعيت بحراني تر خواهد بود. وي گفت: در راستاي ترسيم وضعيت خود در سال ۱۳۹۹ بايستي تصميم هاي قابل توجهي اتخاذ شود بطوريکه اگر هوشيار نباشيم، با شرايط ديگري مواجه خواهيم شد. 

وي در ادامه با بيان اينکه در اين دوران تجارت جهاني ماهيت خود را از دست مي دهد، گفت: جهاني سازي ماهيت خود را از دست داده است و اين بدين معني است که جهاني سازي دو پروسه مهم دارد. پروسه اجباري و تحت فشار قدرت ها و ديگري پروسه طبيعي است و مربوط به پيشرفت علم و تکنولوژي است.

اسفندياري عنوان داشت: در دوران کرونا و پساکرونا، قسمت طبيعي کم و بيش شايد مسير خود را ادامه دهد اما پروسه اجباري و تحت فشار در حال تغيير است.

وي به آمار پروازها در کشور در شرايط بحران ويروس کرونا اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد پروازهاي داخلي در کشور کماکان حفظ شده که با تلاش ايرلاين ها توانستيم خود را با وضعيت موجود تطبيق دهيم چرا که حمل و نقل هوايي از لحاظ رعايت بهداشت و ايمني نسبت به ديگر وسايل حمل و نقلي مناسب تر است.

راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها ادامه داد: در پروازهاي عبوري با وجود ويروس کرونا ۸۰ درصد پروازها را دست مي دهيم.

به گفته اسفندیاری فرودگاه هاي کشور نمي توانند در هزينه هاي جاري، سرمايه اي و عمراني و تجهيزات همانند گذشته عمل کنند.

وي به سناريوهاي پيش بيني شده در اين زمينه اشاره کرد و گفت: يکي از سناريوها اين است که سير حرکت ويروس کرونا ماه ها در دنيا ادامه داشته باشد که ما بايستي پيش بيني هاي خود را در اين زمينه داشته و تدبيرهاي لازم را به مرحله اجرا بگذاريم.

اسفندياري اضافه کرد: يکي ديگر از سناريو ها اين است که سير حرکت ويروس متوقف شده اما آثاري را طي اين مدت بر صنعت هوانوردي گذاشته است.

عضو هيات مديره در ادامه توضيحات خود گفت: سناريوي ديگر آن است که اين ويروس کنترل و سير بهبود به سرعت آغاز شود که ما براي هر سه نوع سناريو بايد برنامه داشته باشيم.

وي افزود: ما بايد برنامه ريزي کنيم که چگونه فرودگاه هارا اداره، سيستم ها را بروز نگه داشته و پروژها هاي عمراني را ساماندهي کنيم؟

اسفندیاری تاکيد کرد: در ابعاد هزينه هاي جاري بايد تلاش کنيم که چه نوع فرمولي را پياده سازي کرده تا با کاهش هزينه ها مواجه شويم.

وي اعلام کرد: ما بايد برنامه متناسب با هر يک از سناريوها را در سيستم داشته باشيم تا بتوانيم خود را به موقع با مسائل مختلف و شرايط موجود تطبيق داده و مانع فرسايش سيستم شويم.

راهبر عملیات هوانوردی تاکيد کرد: متناسب با هر يک از سناريوها در همه اجزا سيستم شرکت فرودگاه ها و بخش هاي مختلف هوانوردي، فرودگاهي و پشتيباني، برنامه مناسب داشته باشيم.

اسفندياري در پايان عنوان کرد: به دليل مزيت هايي که کشور ما داشته، در شرايط بحراني وضعيت بهتري نسبت به ديگر کشورها در بعد پروازهاي عبوري داشتيم. وي اظهار اميدواري کرد: نسبت به شرايط بايستي مطالعه داشته و متناسب با مطالعات و سناريوهاي قابل پيش بيني قدم هاي مهمي را در تصميم ها و برنامه ريزي هاي خود داشته باشيم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد