خبر خبر

تاکيد اميرمکري بر استمرار تدابير جلوگيري از شيوع کرونا در سال جديد
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بخشنامه يي به معاونان، مديران کل، مديران و مشاوران ستادي و فرودگاه هاي کشور با توجه به ضرورت جلوگيري از شيوع ويروس کرونا بر استمرار اقدامات بهداشتي در سال جديد و استفاده از حداقل نيروي لازم براي انجام وظايف تاکيد کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سياوش اميرمکري در اين بخشنامه تاکيد کرده است که با توجه به آغاز فعاليت دستگاه هاي اجرايي از پنجم فروردين ماه به منظور جلوگيري از شيوع و انتقال بيماري کرونا در ميان کارکنان شرکت، ضمن استمرار اقدامات بهداشتي در تمام اماکن ستادي و فرودگاهي، از انجام هرگونه ديد و بازديد و تجمع کارکنان خودداري شود. مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران همچنين تاکيد کرده است که با برنامه ريزي لازم، حداقل افراد مورد نياز براي انجام وظايف و خدمت به مراجعان و مسافران در محل کار حضور يابند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد