خبر خبر

بهمن 98 و اعزام و پذيرش مسافر بيش از 3.5 ميليون مسافر در فرودگاه ها
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي بيش از سه ميليون و 500 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در بهمن ماه 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، حمیدرضا سیدی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر عنوان کرد:  فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در بهمن 98، با انجام 29 هزار و 429 فروند نشست و برخاست توانسته است بیش از سه میلیون و 500 هزار مسافر را به همراه بیش از 31 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در بهمن 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 392 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی حدود یک میلیون و 258 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4071 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 569هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی (ره)  با 2811 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 409 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذيرش حدود 9 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 6 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای بهمن 98، نشست و برخاست 25 هزار و 387 فروند هواپیماست كه طی آن سه میلیون مسافر و 22 میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست، افزود: با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش اين فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با  3514 فروند نشست و برخاست حدود 496 هزار نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش حدود چهار میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 1946 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش حدود 204 هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود 1.5 نیم میلیون  كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی بهمن 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست  4042 فروند نشست و برخاست است كه طي آن حدود 554 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 9 میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

به گفته سیدی، در اين بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 2725 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 407 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 6 میلیون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 557 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 73 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذيرش حدود یک میلیون و 500 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 335 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 35 هزار و 500 هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود 755 هزار و 500 کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

وی افزود:بهمن 98 حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، کیش، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس و تبریز انجام شده است. همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و یزد انجام شده و حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در سه فرودگاه امام خمینی (ره)،  مشهد و شیراز انجام شده است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عنوان کرد: پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن 98 نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست بدون تغییر بوده و در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در 24 ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت 12 و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز شنبه بوده است.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط