خبر خبر

دستورالعمل تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين(مشخص) ابلاغ شد
مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها از ابلاغ دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين(مشخص) پيرو بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه و بودجه کشور
مبني بر افزايش امتياز 50 درصد فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ احمد مظفر ضمن اعلام اين خبر گفت: با ابلاغ دستورالعمل فوق، اجراي بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور براي کارکنان قراردادي، نيز از هفته آتي با صدور احکام آغاز خواهد شد. وي همچنين افزود: احکام کارکنان پيماني و رسمي بر اساس بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است و از ابتداي اسفند ۹۸ اعمال خواهد شد.
-------------------------------------
نظرات
احمد مظفر() :
باسلام و تشکر از انعکاس درخواست هاي پرسنل عزيز باستحضار ميرساند در پيش نويس آئين نامه اداري استخدامي خاص که توسط مشاور درحال تهيه است نوع رابطه استخدامي و شرايط تبديل وضعيت استخدامي و تعيين حقوق و مزايا در مورد کليه پرسنل شرکت اعم از رسمي - پيماني - قراردادي و پيمانکاري به شيوه جديدي پيش بيني شده است که در صورت تائيد هيات مديره و تصويب هيات وزيران اجرائي خواهد شد.
نيرو قرارداد حجمي فناوري اطلاعات() :
با سلام و احترام.جناب آقاي مظفر انتخاب شما فکر کنم از تدبير و روحيه خوب آقاي اميرمکري بود چون فکر و منش شما براي همه پرسنل خير بوده است. ما کارکنان فناوري اطلاعات قرارداد پيمانکاري خواهشمنديم نسبت به حقوق سال99 (اناليز99) طوري برنامه ريزي کنيد تا سطح رفاه و کم شدن فاصله طبقاتي با نيروهاي قرارداد مستقيم با اداره کم و شرايط را براي قرارداد مستقيم براي ما مهيا نماييد. با آرزوي سلامتي براي همه ي شما
نيروهاي فناوري اطلاعات قرارداد پيمانکاري

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد