خبر خبر

افزايش پرواز در مسير بندرعباس-تهران و بالعکس
افزايش پرواز در مسير بندرعباس-تهران و بالعکس
 هر روز در ساعت ۶:۰۰ صبح از بندرعباس و برگشت ساعت ۲۰:۳۰ شب از تهران توسط شرکت هواپیمایی وارش از مورخ ۹۸/۹/۲۴ .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد