خبر خبر

دومين همايش پياده روي
دومين همايش پياده روي
دومین همایش پیاده روی کارکنان با حضور صمیمانه سرپرست و معاونین اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان به همراه کارکنان ادارات و دوایر در یک صبح گاه زیبای پاییزی.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد