خبر خبر

در دومين همايش مديران فرودگاهي و ستادي مطرح شد؛
کمبود تجهيزات ناوبري را با توليدات داخلي جبران مي کنيم
معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بهره مندي شرکت فرودگاه ها از شرکت هاي دانش بنيان و توليدات داخلي آنان را در زمينه رادار و تجهيزات کمک ناوبري از برنامه هاي مهم شرکت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ محمد اميراني معاون عمليات هوانوردي با اشاره به اينکه طی دو سال آينده مورد بازبيني و بررسي در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران قرار خواهیم گرفت، گفت: از طريق بازرس ها به مديران پرسشنامه هایی ارسال مي شود تا از طريق بازرس ها در اسرع وقت به مشکلات و مسائل رسيدگي شود.
وي افزود: خوشبختانه فرودگاه هاي کشور به تجهيزات مورد نياز زمستاني مجهز هستند و مديرعامل نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه داشته و دارند.
به گفته اميراني؛ هماهنگي هاي ويژه اي در جهت بهبود عملکردها در فصل زمستان انجام شده است.
وي به موضوع کمبود نيروي انساني در فرودگاههاي کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اين موضوع نيز در دستور کار قرار دارد و از مناطق محروم نيروهايي براي بخشهاي مختلف صنعت فرودگاهي کشور جذب خواهد شد.
معاون عمليات هوانوردي با اشاره به توزيع نيروي انساني در فرودگاه هاي کشور بيان کرد: تا تحقق فاز نخست اين موضوع نيازمند 6 ماه تا يک سال زمان هستيم.
وي خاطر نشان کرد: متاسفانه به دليل تحريم با کمبود تجهيزات مواجه هستيم  که عمده آن به تجهيزات کمک ناوبري بر مي گردد.
اميراني اضافه کرد: برنامه ريزي براي خريد تجهيزات کمک ناوبری و اتوماسیون مورد نياز انجام شده که از اولویت های شرکت بوده و پیگیری در حال انجام است.
وي به بهره مندي از شرکت هاي دانش بنيان اشاره کرد و گفت: استفاده از اين شرکت ها و توليدات داخلي آنان در زمينه رادار و تجهيزات کمک ناوبري در دست اجرا است.
وي خواستار اطلاع رساني به موقع رخدادهاي هوانوردي به معاونت هوانوري شد.
وي در ادامه به بازديدهاي مدون و دوره اي از فرودگاه ها و حوزه هاي هوانوردي اشاره کرد و گفت: چنانچه تناقض هايي در عمليات ديده مي شود، بايستي اطلاع رساني شود.
معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها بيان داشت: در حال حاضر فلايت چک شرکت آماده است و خلبان مربوط به هواپيماي فلايت چک نيز آموزش ديده است.
وي به سرويس دهي و خدمات به فرودگاه هاي ماکو، پيام ، خليج فارس و کيش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ارائه سرویس ها در این فرودگاه ها در حال انجام است. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد