خبر خبر

جلسه هماهنگي طرح اظطراري
جلسه هماهنگي طرح اظطراري

برگزاری اولین جلسه هماهنگی تمرین طرح اظطراری کامل فرودگاه بندرلنگه با حضور کلیه ارگانهای مرتبط .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد