خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي" بيمه هاي اشخاص "
برگزاري دوره آموزشي" بيمه هاي اشخاص "

آغاز دوره آموزشی" بیمه های اشخاص " از تاریخ 98/8/22 به مدت 12 ساعت برای کارکنان امور اداری،

با تدریس آقای بارکار از بیمه ایران .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد