خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " استاندارد سيستمهاي مخابرات هواپيمايي"
برگزاري دوره آموزشي " استاندارد سيستمهاي مخابرات هواپيمايي"

آغاز دوره آموزشی " استاندارد سیستمهای مخابرات هواپیمایی" در فرودگاه بندرعباس

با حضور 6 نفر از کارکنان محترم شاهرود، بوشهر، شهرکرد، همدان، رشت و شیراز و 4 نفر بومی

از تاریخ 98/8/25 به مدت 40 ساعت

مدرسین محترم دوره آقایان رحیمی و مینا خانی از ستاد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد