خبر خبر

رشد 12 درصدي اعزام و پذيرش مسافران هوايي در مهر ماه
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي بيش از سه ميليون و 300 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران طي مهر ماه سال جاري خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 12 درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران حمیدرضا سیدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس؛ با اعلام این خبر عنوان کرد: این در حالی است که مهر 97، حدود دو میلیون و 944 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت جابه جا شده بود.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت همچنین از رشد شش درصدی در نشست و برخاست و افزایش هشت درصدی ارسال و پذیرش بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت خبر داد و گفت:  فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در مهر 98، با انجام 27 هزار و 487 فروند نشست و برخاست توانسته است حدود سه میلیون و 304 هزار مسافر را به همراه بیش از 25 میلیون و 211 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

به گفته وی، مهر 97، با انجام 25 هزار و 946 پرواز، بیش از 23 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت جابه جا شده بود.

وی افزود: در مهر ماه سال جاری با رشد اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های پرترافیک کشور روبرو بودیم به طوری که مهرآباد 10 درصد، مشهد 14 درصد، شیراز 9 درصد، اهواز شش درصد و اصفهان با هفت درصد رشد در جابجایی مسافر مواجه بودند.

سیدی به تشریح جزییات این آمار پرداخت و گفت: فرودگاه مهرآباد با 9900 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی بیش از یک میلیون و 203 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  5091 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 768 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه شیراز با 2321 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 240 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه پرترافیک كشور قرار دارد. همچنین فرودگاه اهواز با 1601 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 188 هزار مسافر در جایگاه چهارم و فرودگاه اصفهان با 1395 فروند نشست و برخاست و حدود 154 هزار نفر مسافر در جایگاه بعدی کشور است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی گفت: در جابه جایی بار نیز، فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذيرش بیش از هفت میلیون و 735 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و 820 هزار کیلوگرم بار، فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش بيش از دو میلیون و 361 هزار کیلوگرم بار، فرودگاه اصفهان با جابه جایی حدود یک میلیون و 304 هزار کیلوگرم و فرودگاه اهواز نیز با جابه جایی حدود یک میلیون و 260 هزار کیلوگرم در رتبه های بعدی جای دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای مهر 98، نشست و برخاست 25 هزار و 522 فروند هواپیماست كه طی آن بیش از سه میلیون مسافر و بیش از 21 میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست، افزود: در این آمار فرودگاه مهرآباد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4183 فروند نشست و برخاست حدود 633 هزار نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش حدود پنج میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 1978 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش حدود 203 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذيرش حدود یک میلیون و 500 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

به گفته سیدی، جایگاه چهارم به فرودگاه اهواز با 1575 نشست و برخاست، حدود 186 هزار مسافر و حدود یک میلیون و 219 هزار کیلوگرم بار و جایگاه پنجم نیز به فرودگاه اصفهان با 1174 نشست و برخاست، بیش از 127 هزار مسافر و حدود 904 هزار کیلوگرم بار اختصاص دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی مهر 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 1965 فروند هواپيما است كه طي آن حدود 238 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزديك به چهار ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

به گفته سیدی، در اين بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 908 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 135 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذيرش حدود دو ميليون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با ميزباني 343 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 37 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 883 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 221 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 26 هزار و 500 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود 400 هزار و 500 کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند. رتبه چهارم نیز به فرودگاه تبریز با 116 پرواز، بیش از 17 هزار مسافر و بیش از 300 هزار کیلوگرم بار و رتبه پنجم به فرودگاه کرمانشاه با 115 نشست و برخاست، جابه جایی حدود 3500 مسافر و ارسال حدود 13 هزار کیلوگرم بار اختصاص دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط