خبر خبر

جلسه اداري فرودگاههاي استان هرمزگان
جلسه اداري فرودگاههاي استان هرمزگان
نشست صمیمی سرپرست ،معاونین  و روسای ادارات اداره کل  در شورای اداری فرودگاههای استان هرمزگان با حضور مهندس امانی بنی مدیر کل فرودگاههای استان خراسان رضوی به عنوان مهمان ویژه به همراه تقدیم و قرائت ابلاغ سرپرستی مهندس ضیایی
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد