خبر خبر

کشميري عضو هيات تشخيص شرکت فرودگاه ها شد
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سيد ضياء يزدان کشميري، مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي، عضو هيات تشخيص شرکت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در ابلاغ مسوولیت یزدان کشمیری آورده است: « در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور و با توجه به مفاد مصوبه یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی اداری به موجب این ابلاغ، جنابعالی به مدت 2 سال به عنوان عضو هیات تشخیص منصوب می گردید.

با عنایت به اهمیت و حساسیت اماکن و محل های فرودگاهی امیداست اعضای محترم هیات تشخیص مساعی لازم به منظور حفظ منافع و مصالح شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مبذول فرمایند.»

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط