خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي *انکس ١٤*
برگزاري دوره آموزشي *انکس ١٤*
برگزارى دوره آموزشى " *انكس ١٤* " براى كليه كاركنان اداره امور ترمينالها فرودگاه بندرعباس از مورخ ٩٨/٨/١١ به مدت ٢٤ ساعت با تدريس مهندس فاقعى
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد