خبر خبر

برگزاري اولين جلسه کميته مديريت عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
برگزاري اولين جلسه کميته مديريت عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
 با حضور بازرسان و کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء کمیته مدیریت عملکرد در خصوص آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد سال "۹۷"
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد