خبر خبر

مه صبحگاهي در فرودگاه بين المللي بندرعباس
مه صبحگاهي در فرودگاه بين المللي بندرعباس
کلیه پروازهای صبح یوم جاری  فرودگاه بین المللی بندرعباس بعلت مه صبحگاهی و دید کم با تاخیر انجام می شود . همچنین پرواز شماره ۱۰۹۵ ماهان از تهران به مقصد بندرعباس به همین علت در فرودگاه  کرمان به زمین نشست .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد