خبر خبر

جلسه هماهنگي
جلسه هماهنگي
جلسه هماهنگی پهپادهای نظامی باحضورمعاون مدیرکل کنترل ترافیک هوایی و نمایندگان یگانهای نظامی مستقردرمنطقه جنوب.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد