خبر خبر

سياه پوش شدن فرودگاه بين المللي بندرعباس
سياه پوش شدن فرودگاه بين المللي بندرعباس
فرودگاه بین المللی بندرعباس درعزای سرورشهیدان حضرت امام حسین (ع)سیاه پوش شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد