خبر خبر

جلسه هماهنگي و انعقاد تفاهم نامه في ما بين
جلسه هماهنگي و انعقاد تفاهم نامه في ما بين
جلسه هماهنگی و انعقاد تفاهم نامه فی ما بین فرودگاه بین المللی بندرعباس، اداره کل کنترل ترافیک هوایی و اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی در خصوص چگونگی تهیه و ارسال طرح پرواز الکترونیکی (eFPL) .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد