خبر خبر

کارگاه آموزشي طرح پرواز الکترونيکي (ePFL)
کارگاه آموزشي طرح پرواز الکترونيکي (ePFL)
برگزاری کارگاه آموزشی طرح پرواز الکترونیکی (ePFL) با حضور کارشناسان اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و نمایندگان شرکت های هواپیمایی و ارگانهای نظامی مستقر در فرودگاه بین المللی بندرعباس .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد