خبر خبر

بازديد محمود اماني بني مديرکل فرودگاههاي استان هرمزگان از روند پيشرفت پروژه هاي در حال انجام در فرودگاه بندرلنگه .
بازديد محمود اماني بني مديرکل فرودگاههاي استان هرمزگان از روند پيشرفت پروژه هاي در حال انجام در فرودگاه بندرلنگه .

بازدید محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از روند پیشرفت پروژه های در حال انجام در فرودگاه بندرلنگه .

نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR / DME، ساخت ایستگاه ایمنی و آتش نشانی و ساختمان هواشناسی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد