خبر خبر

31تير سال 1398 آخرين روز اعزام حجاج هرمزگاني به سرزمين وحي
31تير سال 1398 آخرين روز اعزام حجاج هرمزگاني به سرزمين وحي

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان در آخرین روز اعزام حجاج به سرزمین وحی با دو پرواز از فرودگاه بندرعباس انجام گرفت . که در مجموع492  نفر با این دو پرواز عازم حج ابراهیمی گردیدند .

گفتنی است، پرواز اول در ساعت 9:35 صبح و پرواز دوم در ساعت 21:00 بندرعباس را به مقصد جده ترک نمودند که بدین ترتیب پرونده اعزام حجاج سال 1398 در نوبت رفت بسته شد .

محمودامانی بنی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان در خصوص اقدامات انجام شده گفت :براي تسهيل ارائه خدمات و ارتقاي سطح كيفيت خدمات فرودگاهي در عمليات حج با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري در خصوص پروازهاي حج، اين اداره كل در راستاي ارائه خدمات مناسب به زائران نسبت به تجهيز و تأمين امكانات فرودگاهي براي هرچه بهتر برقرار شدن اين پروازها اقدام کرده است.

شایان ذکراست بازگشت حجاج هرمزگانی دراواخرمردادماه وتوسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد