خبر خبر

بازديد دکتر همتي استاندار استان هرمزگان
بازديد دکتر همتي استاندار استان هرمزگان
بازدید دکتر همتی استاندار استان هرمزگان، نعیم آبادی امام جمعه سابق بندرعباس و امانی بنی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان  از نماز خانه های ترمینال داخلی فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد