خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي
فراخوان مناقصه عمومي

فراخوان مناقصه عمومي  یک مرحله ای  نظافت ترمینالها خیابانها ساختمانهای اداری و اماکن و محوطه هاي جنبی  و نگهداري فضاي سبز بلوار ومحوطه هاي ترمينال فرودگاههای استان هرمزگان (فرودگاه بین المللی بندرعباس،بندرلنگه و ابوموسی )

شماره 2-2500- 98

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد