خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي
فراخوان مناقصه عمومي

فراخوان مناقصه عمومي  یک مرحله ای  راهبري، نگهداري وسرويس سيستمهاي الكتريكال و مكانيكال و برودتی و روشنایی و موتورژنراتورهای فرودگاههای استان هرمزگان - شماره 1-2500- 98

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد