خبر خبر

ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس
ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس

به گفته محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاههای استان 2 دستگاه پل تلسکوپی فرودگاه بین المللی بندرعباس همزمان آماده پذیرش مسافرین می باشد .

 با توجه به آغاز فصل گرما در بندرعباس، طولانی بودن این فصل وهدایت مسافرین به سالن های فرودگاه از طریق اتوبوس، سوار و پیاده شدن در 2 مرحله و گرمای بیش از حد، مسافرین پروازهای استفاده کننده از این 2 پل تلسکوپی رضایت خود را از این موضوع اعلام داشتند.

   

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد