خبر خبر

برگزاري جلسه دفاعيه از بودجه و اعتبارات سال 1398 اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
برگزاري جلسه دفاعيه از بودجه و اعتبارات سال 1398 اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

 با حضور مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات از طریق ویدئو کنفرانس ( ارتباط مستقیم ) با ستاد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد