خبر خبر

مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه بين المللي بندرعباس با موفقيت برگزار شد
مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه بين المللي بندرعباس با حضور کليه دستگاههاي امدادي ، نجات و امنيتي فرودگاهي و غير فرودگاهي در روز يکشنبه مورخ دوازده اسفند ماه 97 با موفقيت برگزار شد

.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان ، برگزاری این مانور بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به صورت دو سال یک بار و در راستای سنجش توانمندی های کارکنان واحد های مختلف و دستگاههای پشتیبان برای مقابله با سوانح هواپیمایی احتمالی برگزار می شود.

ابوذر ضیایی معاون عملیات هوانوردی و جانشین مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان با اشاره به اینکه این مانور بر اساس سناریو تنظیم شده با اهداف امداد رسانی به هواپیما سانحه دیده فوکر 50 با 40 نفر مسافر همراه با خدمه اجرا شد .

ضیایی افزود امسال برای برگزاری تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه بندر عباس سناریو خاصی طراحی شده بود به طوری که تنها نه تمامی حوزه های ایمنی و امنیتی فرودگاه بلکه کلیه سازمان های عملیاتی و امداد خارج از فرودگاه نیز در مانور شرکت داشتند.

گفتنی است این مانور در روند انجام پروازهای و برنامه های جاری فرودگاه هیچگونه خلاه ای بوجود نیاورد.

در پایان مانور نشست اریابی تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی بندرعباس با حضور ارگان ها ،سازمان های شرکت کننده برگزار و توسط ضیایی از کلیه  دست اندرکاران اجرای مانور و کارکنان به دلیل هماهنگی و سرعت عمل بالا  و اجرای دقیق مانور تشکر و قدردانی  بعمل آمد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد