خبر خبر

برگزاري کارگاه تخصصي کارويژه ي به روز رساني اطلاعات پايه مسيرهاي هوايي ايران
برگزاري کارگاه تخصصي کارويژه ي به روز رساني اطلاعات پايه مسيرهاي هوايي ايران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان ،  کارویژه ی به روز رسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران در قالب کارگاه تخصصی مشترک فی مابین اداره کل بازرگانی و سرمایه گذاری و اداره کل کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بین المللی بندرعباس برگزار گردید.

در این کارگاه که با مشارکت کارشناسان ارشد ادارات فوق الذکر از تاریخ 13 لغایت 15 بهمن  ماه صورت پذیرفت ،از مجموع 650 مسیر پروازهای عبوری ، تعداد 200 مسیر پرتردد مورد بازبینی فنی – عملیاتی قرار گرفت.

به گفته کاشف آذر معاون بازرگانی و سرمایه گذاری در این فاز از کارویژه ی به روز رسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران ، بالغ بر 100 هزار ناتیکال مایل و185200 کیلومتر از مسیرهای فضای کشور بررسی گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد