خبر خبر

توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما
توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان محمد رضا زحمتکشان سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها صبح دیروز از پروژه توسعه اپرون فرودگاه بین المللی بندرعباس بازدید کرد.

بعد از این بازدید در نشستی جداگانه با حضور زحمتکشان سرپرست اداره کل عمران، مشاورین و پیمانکاران پروژههای دیوارهای حفاظتی چهار فرودگاه بندر عباس، میناب، پارسیان، بستک، محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از توسعه اپرون فردگاه بین المللی بندرعباس از 8  به 10 استند(محل پارک هواپیما) و همچنین بهسازی اپرون قدیم، سطوح پروازی و ترمینال ها خبر داد.

سپس وی افزود دستورات لازم در خصوص تسریع در این پروژها از لحاظ زمانی و کیفیت داده شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد