خبر خبر

برگزاري کارگاه آموزشي يگ روزه ASBU در فرودگاه بين المللي بندرعباس
با حضور پنج نفر از اساتيد و کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبري شرکت فرودگاههاي وناوبري هوائي ايران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان کارگاه آموزشی تخصصی ASBU با حضور مدیرکل و معاونین فرودگاههای استان هرمزگان ، نمایندگان شرکت های هواپیمائی ، سپاه حفاظت فرودگاه ، پلیس فرودگاه ، مسئولین ادارات و پرسنل عملیات هوانوردی و پنج نفر از اساتید و کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههاو ناوبری هوایی ایران آقایان سیدمحمود قاضی میرسعید ، محسن حسن بیگی ، محسن کاظمی ، محمدعلی اسماعیلی و اسماعیل فرج زاده 

 صبح امروز با هدف آشنائی و هماهنگی بیشتر ارگان ها در سالن CIP فرودگاه بین المللی بندرعباس برگزار گردید .  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد