خبر خبر

جلسه شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي
ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر ميان مديران حوزه هاي اجرايي مختلف

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان با عنایت به وظایف حساس حوزه های استانی وزارت راه و شهرسازی و به منظور ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر میان مدیران حوزه های اجرایی مختلف، جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی روز گذشته با دستور کار ذیل در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد  .

1-ارائه راهکارهای توسعه ای در حوزه تخصصی حمل و نقل و مسکن شهرسازی

2-برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع در راستای تسهیل و پیشرفت پروژه های استانی

3-هم اندیشی و بررسی مسائل جهت ارتقاء مشکلات حوزه های اجرائی بخش های مختلف

4-گزارش رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد