خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان اول ديماه در فرودگاه بندرعباس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان جلسه شورای اداری با حضور مدیرکل ، معاونین ، روسا و مسئولین ادارات  روز گذشته در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد  .

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری فرودگاههای استان ، ضمن تودیع آقای جواد خسروپناه از سمت ریاست اداره مراقبت پرواز از زحمات ایشان تقدیر گردید .

گفتنی است مراسم تقدیر از کارمند نمونه سال هم در انتهای جلسه برگزار شد که خانم فاطمه خسروی دانش با این عنوان مورد تقدیر قرار گرفت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد