خبر خبر

پرونده اعزام و بازگشت حجاج در فرودگاه بندرعباس با موفقيت بسته شد
915 زائر هرمزگاني به ميهن بازگشتند

مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان با اعلام خبر اتمام عملیات بازگشت حجاج هرمزگانی به فرودگاه بندرعباس افزود : هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما) وظیفه اعزام زائران هرمزگانی به سرزمین وحی را در قالب 7 کاروان و با 4 سورتی پرواز عهده دار بوده است  ودر بازگشت چهار پرواز از مقصد مدینه انجام شد که مجموعا" تعداد 915  زائر بهمراه  36  تن بار در مدت سه روز به میهن بازگشتند .

امانی در خصوص انجام عملیات بازگشت حجاج به بندرعباس گفت : اختصاص سالن پروازهای خارجی مجزا به سایر پروازهای ورودی بین المللی با تغییرات اعمال شده در سالن ورودی ترمینال 2 فرودگاه بندرعباس جهت جلوگیری از ایستایی مسافرین سایر پروازها ، هماهنگی ارگانها بخصوص نمایندگان پایگاه مراقبت های بهداشتی مرزی برای استقبالی ایمن از حجاج عزیز انجام گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط