خبر خبر

تسليت
تسليت به همکار گرامي

(( هوالباقی ))

خوشا آنان که با عزت زگیتی                  بساط خویش برچیدند ورفتند

زکالای ایــن آشفتــه بازار                                        محبت را پسندیدند و رفتند

 همکار ارجمندمان جناب"  آقای ابوالقاسم طاهری" ازکارکنان محترم اداره

ایمنی و آتش نشانی  ،  در فراق" برادر"بزرگوارشان به سوگ نشسته اند

 از درگاه ایزد منان برای عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبرو شکییبایی مسئلت مینماییم

مدیریت و کارکنان اداره کل فرودگاههای ستان هرمزگان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد