خبر خبر

اسناد فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن غرف امانات بار و بسته بندی بار در فرودگاه بین المللی بندرعباس
اسناد فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن غرف امانات بار و بسته بندی بار در فرودگاه بین المللی بندرعباس

دریافت اسناد فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن غرف امانات بار و بسته بندی بار در فرودگاه بین المللی بندرعباس 

 

متقاصیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاعات کاملتر به فایل ضمیمه مراجعه فرمایند

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد