خبر خبر

فراخوان عمومی شناسائی متقاضیان بهره برداری از اماکن و محل های تجاری و خدماتی فرودگاه بین المللی بندرعباس
دريافت اسناد فراخوان عمومی شناسائی متقاضیان بهره برداری از اماکن و محل های تجاری و خدماتی فرودگاه بین المللی بندرعباس

اسناد فراخوان عمومی شناسائی متقاضیان بهره برداری از اماکن و محل های تجاری و خدماتی فرودگاه بین المللی بندرعباس 

 

متقاصیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاعات کاملتر به فایل ضمیمه مراجعه فرمایند . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد