خبر خبر

خاتمه دوره آموزشی عاملین ذیحساب فرودگاههای سراسر کشوردر فرودگاه بندرعباس
دوره آموزشی مصاحبه در حسابرسی عملیاتی که صبح دیروز 21 آذر ماه ، به میزبانی فرودگاه بندرعباس آغازبکار کرده بود ظهر امروز با معرفی عاملین ذیحساب و کارشناسان مالی برتر به کار خود پایان داد

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان ، مدیرکل امور مالی و درآمد شرکت فرودگاهها، مدیرکل دفتربرنامه وبودجه شرکت فرودگاهها،معاونت توسعه مدیریت ومنابع شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)و ذیحساب ومدیرکل مالی ودرآمد شهرفرودگاهی امام خمینی(ره) در این گردهمایی حضور داشتند .

در اختتامیه مراسم از عاملین ذیحساب و کارشناسان مالی برتر فرودگاهها تقدیر شد و آقایان عبداله ابراهیمی از اداره کل فرودگاه کرمانشاه ، داود خاکستانی از اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی و محمد شاطری از اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت  عاملین ذیحساب برتر و  آقای صادق وادی زاده کارشناس اداره اموال و تجهیزات اداره کل امور مالی و درآمد کارشناس نمونه ستادی و آقای حبیب اله آراسته حقدوست از فرودگاه بین المللی مهرآباد کارشناس مالی نمونه فرودگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد