خبر خبر

راه اندازي سامانه LOG در اداره مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي بندرعباس
راه اندازي سامانه LOGدر اداره مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي بندرعباس
به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان صبح امروز با حضور مهندس مهدی استادی معاونت اداره بازرسی ویکنواختی اداره کل مراقبت پرواز ، سامانه اتوماسیون LOG اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی بندرعباس راه اندازی ، آموزش و تحویل گردید . همچنین سامانه ارزیابی عملکرد مدیریت کنترل ترافیک هوائی این فرودگاه به اجرا درآمد . 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد