خبر خبر

تجليل از آزادگان شاغل در فرودگاه بندرعباس
تجليل از آزادگان شاغل در فرودگاه بندرعباس

صبح امروز با حضور مهندس امانی مدیر کل فرودگاه های استان هرمزگان و معاونین ایشان از دو تن از آزادگان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس تجلیل بعمل آمد . 

آقایان خلیل یاراحمدی و اسحق طاهری رزمندگان دیروز این مرز و بوم ، شاغل در اداره امور ترمینالهای فرودگاه بین المللی بندرعباس هستند که با تحمل هشت سال مشقات دوران اسارت در روز سی ام مرداد ماه سال 1369 به میهن عزیز بازگشتند . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد