خبر خبر

11 مرداد سال 1396 چهارمین روز اعزام حجاج هرمزگانی به سرزمین وحی

11 مرداد سال 1396 چهارمین روز اعزام حجاج هرمزگانی به سرزمین وحی

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان آخرین روز  اعزام حجاج به سرزمین وحی با دو پرواز از فرودگاه بندرعباس انجام گرفت . که در هر پرواز 270 زائر و در مجموع 540 نفر با این دو پرواز عازم حج ابراهیمی گردیدند .

گفتنی است : پرواز اول در ساعت 9:30 صبح و پرواز دوم 17:40 دقیقه بندرعباس را به مقصد مدینه منوره ترک نمودند که بدین ترتیب پروند اعزام حجاج سال 1396 در نوبت رفت بسته شد .

شایان ذکر است اواسط شهریور ماه و روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه آخر تابستان به برگشت حجاج هرمزگانی با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد