خبر خبر

روز سوم اعزام حجاج به سرزمین وحی با یک پرواز

روز سوم اعزام حجاج به سرزمین وحی با یک پرواز

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان روز سوم اعزام حجاج به سرزمین وحی با یک پرواز از فرودگاه بندرعباس همراه بود . 270 زائر هرمزگانی مسافر این پرواز بودند که در ساعت 19:15 به مقصد مدینه منوره پرواز نمودند . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد