خبر خبر

روز دوم اعزام حجاج هرمزگانی با دو پرواز

روز دوم اعزام حجاج هرمزگانی با دو پرواز

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان هرمزگان روز دو م اعزام حجاج به سرزمین وحی با دو پرواز از فرودگاه بندرعباس انجام گرفت .

گفتنی است : پرواز اول با 267 زائر و پرواز دوم با 272 زائر عازم مدینه منوره گردید . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد