خبر خبر

ابوذر ضيايي سرپرست معاونت عمليات هوانوردی اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان شد
با ابلاغی از سوی مدیر کل آموزش وتوسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها ونوابری هوائی ایران ، ابوذر ضيايي رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه بندرعباس با حفظ سمت ، بعنوان  سرپرست معاونت عمليات هوانوردی اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان منصوب شد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد