خبر خبر

فرودگاه بین المللی بندرعباس چند قدم تا تمدید گواهینامه فرودگاهی

ظهر امروز با حضور مهندس امانی مدیر کل و معاونین فرودگاههای استان هرمزگان ، مهندس گلیج مدیر کل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و کارشناسان مربوطه ادارات ستادی شرکت فرودگاهها وناوبری هوائی ایران جلسه اختتامیه پیش ممیزی تمدید گواهینامه فرودگاهی فرودگاه بین المللی بندرعباس برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان طی دیروز و امروز با حضور تیمی متشکل از نماینده سازمان هواپیمائی کشوری و نمایندگان ادارات مرتبط شرکت فرودگاه ها وناوبری هوائی ایران ،پیش ممیزی و بررسی در ابعاد مختلف فرودگاهي، عملياتي و ايمني منطبق بر سند  ICAS114 (استاندار ملی فرودگاهی) جهت تمديد گواهينامه فرودگاهي  فرودگاه بین االمللی بندرعباس انجام شد .

مدیر کل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه هاو ناوبری هوائی ایران در جلسه اختتامیه تمدید گواهینامه فرودگاهی فرودگاه بین المللی بندرعباس با اشاره به پروژ ه های انجام شده در ماه های اخیر در این فرودگاه به قدمت این فرودگاه از سال 1339 اشاره نمود و ضمن تقدیر از تلاشهای اخیر درجهت رفع موانع موجود در روند دریافت مجوز تمدید این گواهینامه افزود : این فرودگاه جزء چند فرودگاه نخست کشور است که بهمراه فرودگاه های یزد ، زاهدان و لارستان در صف اول برنامه تمدید گواهینامه قراردارد و با تمهیدات مدیر کل محترم فرودگاههای استان هرمزگان و انجام پروژه های بسیار مهم اخیر تلاشی مضاعف در راستاي اصلاح موانع موجود برداشته است . مهندس گلیج خاطر نشان نمود : فرودگاه بندرعباس بعنوان یک فرودگاه بین المللی باید بتواند با افزایش ضریب ایمنی برای مسافران و پروازها ، پذیرای پروازهای بین المللی بیشتری باشد .  

گفتنی است در خلال این جلسه برنامه انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع یافته ها و انطباق مشخصات فیزیکی فرودگاه با استاندارد ملی فرودگاهی( ICAS114 ) انجام شد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد